Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z serwisu internetowego („Serwis”) www.remotedaytrader.pl / www.remotedaytradergroup.com.

 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, która pozwala na wyświetlanie stron www.

 3. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 4. Nadrzędnym celem Serwisu jest popularyzacja tradingu na amerykańskich giełdach akcji oraz stworzenie możliwości do otwarcia rachunku tradingowego. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny.

 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

§ 2

Ochrona danych osobowych

 1. Serwis nie udostępnia, w żaden formie, danych użytkowników Serwisu innym podmiotom
  – za wyjątkiem sytuacji, w której użytkownik Serwisu wyraził na takie udostępnienie wyraźną zgodę lub sytuacji, w której obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na żądanie uprawnionego organu.

 2. Użytkownik Serwisu wypełniając formularz dostępny w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych oraz w celach komunikacji z Użytkownikiem.

 3. Użytkownik Serwisu w każdym momencie ma prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również do ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem danych osobowych użytkownika jest prowadzący Serwis (zgodnie z § 1 ust. 1 powyżej).

§ 3

Odpowiedzialność oraz zastrzeżenia

 1. Serwis nie zarządza środkami finansowymi osób trzecich, ani w jakikolwiek sposób nie uczestniczy przy składaniu zleceń giełdowych na polecenie osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie – informacje te wyrażają jedynie poglądy autorów tychże informacji.

 2. Zawarte w Serwisie opracowania i treści nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz ze zm.). Opracowania i treści zawarte w Serwisie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715).

 3. Za pośrednictwem Serwisu nie są prowadzone rachunki handlowe, ani też Serwis nie jest instytucją licencjonowaną wg polskiego prawa do prowadzenia rachunków handlowych. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest nawiązanie kontaktu z firmą proptradingową, celem otwarcia rachunku w tejże firmie. Serwis nie jest jednak stroną umowy z firmą proptradingową – umowę taką zawiera użytkownik bezpośrednio i wyłącznie z firmą proptradingową.

 4. Serwis nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których odsyłacze (linki) znajdują się w Serwisie. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na takich stronach internetowych oraz ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem się do porad, wskazówek, zaleceń itp. zawartych na takich stronach internetowych. Serwis informuje również, iż strony do których następuje odesłanie mogą być objęte ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez użytkowników, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Serwis dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Serwisie materiały były aktualne i wyczerpujące. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w materiałach zamieszczonych w Serwisie.

§ 4

Cookies

 1. Serwis może wykorzystywać tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery obsługujące Serwis na urządzeniu końcowym użytkownika (co oznacza komputer, telefon, tablet oraz inne podobne urządzenie). Cookies mogą być odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem z danego urządzenia końcowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich ważności (przechowywania) na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji użytkownik może znaleźć m.in. na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 2. Pliki cookies stosowane przez Serwis mogą być wykorzystywane:

  1. w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika (a więc pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkowania Serwisu i odpowiednio wyświetlić poszczególne strony Serwisu),

  2. w celach statystycznych (analiza zachowań użytkowników w Serwisie),

  3. w celach utrzymania sesji połączenia – co najczęściej wykorzystywane jest do autoryzacji (logowania) w Serwisie,

  4. w celu dostarczenia spersonalizowanych treści reklamowych użytkownikowi Serwisu.

 3. Możliwość zapisywania przez serwery obsługujące Serwis plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika uzależniona jest od ustawień stosowanej przez użytkownika przeglądarki stron internetowych. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki – przy czym brak akceptacji cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. W przypadku zastosowania przez Użytkownika Serwisu ustawień przeglądarki dopuszczających zapisywanie cookies oznacza to akceptację dla ich zapisu oraz odczytu przez serwery obsługujące Serwis.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2014 i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony – poprzez podanie w Serwisie jego nowej lub zaktualizowanej treści.

 2. Regulamin bez pisemnej zgody Serwisu nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane z korzystaniem z Serwisu oraz celów związanych z ewentualnych postępowaniem sądowym.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Sądem powołanym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.